Availability Calendar

Hội nghị

Phòng Họp Sapphire

Tọa lạc tại tầng 3 của khách sạn, phòng họp Sapphire có thiết kế độc đáo, dành riêng cho các buổi họp lãnh đạo cấp cao, tổng kết kinh doanh và lên kế hoạch chiến lược.

Tọa lạc tại tầng 3 của khách sạn, phòng họp Sapphire có thiết kế độc đáo, dành riêng cho các buổi họp lãnh đạo cấp cao, tổng kết kinh doanh và lên kế hoạch chiến lược