Availability Calendar

Hội nghị

Phòng Tiệc Diamond 3

Nằm ở tầng 2 của khách sạn Wyndham Legend Halong, phòng tiệc Diamond 3 có sức chứa hơn 100 khách cho sự kiện tổ chức tiệc.

Nằm ở tầng 2 của khách sạn Wyndham Legend Halong, phòng tiệc Diamond 3 có sức chứa hơn 100 khách cho sự kiện tổ chức tiệc.

Trang truy cập
1 Online , 1 Today , 0 Yesterday , 1 Week , 1 Month , 1 Year , 1 Total