Availability Calendar

Chính sách riêng tư

Chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi bao gồm các thông tin thu nhận được từ các website do chúng tôi quản lý, từ các phần mềm hay ứng dụng truy cập điện thoại do chúng tôi xây dựng, và từ các trang truyền thông xã hội do chúng tôi đăng ký sử dụng. Chính sách riêng tư này cũng có hiệu lực với các thông tin được thu nhận từ các nguồn khác ngoài mạng internet. Các thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi có tác dụng giúp chúng tôi vận hành hiệu quả và xây dựng các sản phẩm dịch vụ đem đến trải nghiệm tốt nhất.

Các thông tin thuộc diện được thu nhận

Chúng tôi có thể thu nhận các thông tin cá nhân bao gồm thông tin nhận dạng và địa chỉ cá nhân.

Chúng tôi có thể thu nhận các thông tin qua các hoạt động tương tác, liên hệ.

Bảo mật thông tin khách hàng

Chúng tôi có trách nhiệm bảo vệ các thông tin của bạn khỏi các rủi ro về mất cắp, thất lạc, sử dụng sai mục đích, phá hoại hay tiết lộ với bên thứ ba. Chúng tôi áp dụng các quy trình bảo mật dữ liệu dưới mọi hình thức để giảm thiểu tối đa các rủi ro này. Tuy nhiên, không có hệ thống an ninh nào là tuyệt đối, bởi vậy chúng tôi không thể bảo đảm chắc chắn 100% các thông tin giao dịch của bạn.

Chấp nhận chính sách riêng tư

Bằng việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn đã chấp nhận các điều khoản của chính sách riêng tư. Nếu bạn không chấp nhận các điều khoản này, vui lòng ngưng sử dụng dịch vụ.

Opening Time

  • Breakfast
  • Monday to Friday 7am - 10am
  • Saturday 7am - 10.30am
  • Saturday 7am - 10.30am
  • Sunday 7.30am - 10.30am
  • Lunch
  • Sunday to Friday 12.00pm - 2.30pm
  • Dinner
  • Daily 6pm - 10pm (Saurdays 6.30pm - 10.00pm )