Availability Calendar

ATF 2019: Sức mạnh của sự thống nhất

view 2042
Diễn đàn du lịch ASEAN (ATF) 2019 đã khép lại thành công. Hội nghị Bộ trưởng ASEAN đã đưa ra các giải pháp hành động nhằm hướng tới sự đột phá, phát triển cho ngành du lịch năm 2019.
ATF 2019 một lần nữa khẳng định là sự kiện để các nước thành viên ASEAN nâng cao hiểu biết, tin cậy lẫn nhau và thắt chặt hơn nữa mối quan hệ nhằm nâng cao hiệu quả trong hợp tác quốc tế về du lịch, hướng tới một ASEAN đoàn kết, phát triển như khẩu hiệu “ASEAN - Sức mạnh của sự thống nhất”.
Sự kiện được kỳ vọng sẽ đẩy mạnh ngành công nghiệp du lịch của khối ASEAN và hấp dẫn lượng khách du lịch lớn từ các nước ASEAN đến Việt Nam. Đây cũng là cơ hội quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam đến với bạn bè thế giới.
Sau Việt Nam, Brunei sẽ là chủ nhà của ATF 2020 khi sự kiện du lịch thường niên xoay quanh các quốc gia thành viên ASEAN 10 theo thứ tự bảng chữ cái.
English
The ASEAN Tourism Forum (ATF) 2019 ended successfully. The ASEAN Ministerial Meeting has introduced action solutions aimed at the breakthrough and development of the tourism industry in 2019.
ATF 2019 once again affirmed that it is an event for ASEAN member countries to improve their knowledge, trust each other and further strengthen the relationship to improve the effectiveness of international cooperation on tourism, towards a ASEAN unites and develops as the slogan "ASEAN - The power of unity".
The event is expected to promote ASEAN's tourism industry and interesting large numbers of ASEAN tourists to Vietnam. This is also an opportunity to promotion the image of Vietnam, people and Vietnamese culture to world friends.
After Vietnam, Brunei will be the host of ATF 2020 as the annual tourism event rotates around the ASEAN 10 member countries according to alphabetical order.
Read more: 

Wyndham Legend Halong Hotel

Address: No. 12, Ha Long Road, BaiChay Ward, Ha Long City, Quang Ninh Province, Vietnam.

Phone: +84 (0) 203 3 636 555 - Fax: +84 (0) 203 3 833 868

Email: info@wyndhamhalong.com - Reservation: reservation@wyndhamhalong.com

Nếu bạn muốn xem tiếp về sự kiện của chúng tôi vui lòng xem tại đây>>